scvi.data.view_anndata_setup

scvi.data.view_anndata_setup(source)[source]

Prints setup anndata.

Parameters
source : AnnData | dict | strUnion[AnnData, dict, str]

Either AnnData, path to saved AnnData, path to folder with adata.h5ad, or scvi-setup-dict (adata.uns[‘_scvi’])

Examples

>>> scvi.data.view_anndata_setup(adata)
>>> scvi.data.view_anndata_setup('saved_model_folder/adata.h5ad')
>>> scvi.data.view_anndata_setup('saved_model_folder/')
>>> scvi.data.view_anndata_setup(adata.uns['_scvi'])